Hac ile İlgili Ayet ve Hadisler

Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet,rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir.” – Al-i İmran / 96 – “Orada (Mekke’de) Allah’ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr edeerek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.”– Al-i İmran / 97 – “Haccı da Umreyi de vecibelerini tamamıyle yerine getirerek Allah için yapınız”.– Bakara 196 “Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyle Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” – Bakara 158 – HADİS-İ ŞERİFLER “Yer yüzünde ibadet maksadı ile bineklere binilerek ziyaret edilmesi gereken üç tane mescit vardır bunlardan birincisi Kabe-i Muazzama İkincisi Mescidi Nebevi Üçüncüsü de Mescidi Aksa’dır ki Burada kılınan bir namaza 500 kat benim mescidim olan Mescidi Nebevi’de kılınan namaza 1.000 kat ALLAH C.C. Beyti olan Kabe-i Muazzama’da kılınan bir rekat namaza da 100.000 kat sevap verildiğini” buyurmuştur. – İbni Nace- “Allah iki Umre arasında yapılan (küçük) günahları affeder. Allah katında kabul olunan Haccın karşılığı ise ancak Cennet’tir.” – Buharî ve Müslim – “Hac ve Umre’yi peş peşe yapınız, çünkü böyle yapılan Hac ve Umre körüğün demir, altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Kabul edilen Hac’ın karşılığı ancak Cennet’tir. Güneş, gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü’min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır.” – Nesaî ve Tirmizi – “Telbiye getiren kişiye müjde verilir, Tekbir getiren kişiye de müjde verilir.” Ashab-ı Kiram sordular: “Ya Rasulallah, bu müjde Cennet midir?” Rasulullah “Evet.” dedi. – Taberani – “Hac ve Umre yolcuları Allah’ın seçkin misafirleridir; dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder.”– Nesaî ve İbn-i Mace

Reklam Ajansı