BİLGİ BANKASI / MEKKE ZİYARET YERLERİ

CİN MESCİDİ

Mescid-i Cin Mekke mezarlığı ve Cennet-ül Mualla’ nın yakınında, Haremi Şerif’ in  2 km kuzeyinde şehre hakim bir tepededir. Hz. Peygamberimiz değişik zamanlarda cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur’an okuduğu ve Cin Suresi' nin indiği yerdir. Daha sonra burada inşa edilen mescide Cin Mescidi adı verilmiştir. Ayrıca erken zamanlardan itibaren Mekke' nin asayişini sağlayan bekçiler burada nöbet değişimi yaptıklarından Mescidü-l Hurras  adıylada anılmaktadır.

Hz. Peygamberimiz (SAV) Abdullah Bin Mesud' la birlikte, Hacun yakınlarında bir yere gittiklerinde Hz, Peygamberimiz toprağa bir daire çizerek ondan bunu aşmamasını istemiş ve çizginin ilerisinde cinlere Kur'an-ı Kerim okumuştur. Sonradan bu dairenin olduğu yere inşa edilen mescide Mescid-i Cin (Cin Mescidi) adı verilmiştir.  İlk mescid Miladi 1700 yılında Mekke' ye gelen İbrahim Ağa adında bir mimar tarafından yapmıştır. Son olarak Miladi 1943 yılında yapılan Mescid 2000 yılında yıkılarak yerine tamamen yeni bir Mescit yapılmıştır.

Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam' ı tebliğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de mealen şu ayetle açıklanır:

"Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım". (Zariyat, 56)

Reklam Ajansı